» Jongeren Onderwijs Project

Genoeg gekankerd!
Het Jongeren Onderwijs Project van het Vicki Brownhuis

Komt kanker binnen het gezin voor of je hebt zelf kanker, dan zet dit je leven op z’n kop. Jongeren die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker kunnen vaak moeilijk grip krijgen op wat er om hen heen gebeurt. De medewerkers van het Vicki Brownhuis zien het als hun taak om ook jongeren die met kanker te maken krijgen, te informeren over de ondersteuning die het Vicki Brownhuis kan bieden.

Durven praten over kanker met en door jongeren. Daarmee willen we bereiken dat:
• kanker beter bespreekbaar wordt onder jongeren;
• jongeren gaan voelen dat, als kanker in hun leven komt, ze niet alleen komen te staan met hun angsten, boosheid en verdriet;
• jongeren weten waar ze ondersteuning en een luisterend oor kunnen vinden als ze het moeilijk hebben met kanker bij zichzelf of in hun naaste omgeving.

Speciaal voor jongeren van 12 tot 19 jaar hebben we een lespakket samengesteld waarmee we naar de scholen gaan. Ook kunnen we in overleg met de docent een afspraak maken om een groep leerlingen in het Vicki Brownhuis te ontvangen.

Ons aanbod bestaat uit:

- een gastles ‘genoeg gekankerd’ met daarin de volgende onderdelen: een DVD om kennis te maken met het Vicki Brownhuis, vragen stellen n.a.v. de film en ervaringen
met kanker vertellen, praten over “schelden met kanker” en  discussie in kleine groepen aan de hand van stellingen
- een compleet schoolproject (samenstelling in overleg met de docent)
- presentatie van de DVD over mogelijkheden van het Vicki Brownhuis
- vraaggerichte activiteiten
- samenstellen van een lotgenotengroep
- individuele gesprekken met jongeren die direct of indirect te maken hebben met kanker
Kosten
Aan het Jongeren Onderwijs Project zijn voor scholen geen kosten verbonden.
De jongeren kunnen dagelijks gratis en zonder afspraak binnenlopen voor een individueel gesprek. Voor deelname aan de activiteiten vragen wij een symbolische bijdrage van 4 euro per keer.

Meer weten?
Wil je meer weten, bel dan naar 073-6148550 en vraag naar het Jongeren Onderwijs project. Of kijk voor meer informatie op onze website: www.vbrownhuis.nl. Aanmelden voor dit project kan ook via onze website.

* Andere interessante informatie: kijk op jongeren 6-14 jaar en/of jongeren 14-18 jaar

* Persbericht, Brabantsdagblad dd. 11 oktober 2013 : over het Jongeren Onderwijs Project: zie JOP

* Verslag jongeren onderwijs project, Bossche Omroep dd. 13-10-2013, Lees

*Verslag jongeren onderwijs project leerling Pierson College, mei 2015. hun ervaringen lees je hier

*  verslagjes bezoek leerlingen Sancta Maria Mavo aan het Vicki Brownhuis
op 17 september j.l.,hun ervaringen lees je hier

webdesign by Clearsite