» Visie en Missie

Het Vicki Brownhuis is een inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker en hun familie, vrienden en kennissen.

We kunnen kanker en de vervelende gevolgen hiervan niet de wereld uitbannen, maar door te luisteren, te bemoedigen, te  helpen ontspannen en om te zien naar de mens met kanker en zijn naasten wordt het leven voor hen hopelijk beter te dragen en positiever.

De doelstelling van het Vicki Brownhuis is om ondersteuning te bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Dit doen wij door het aanbieden van allerlei activiteiten en het bevorderen van het contact tussen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit lotgenotencontact draagt bij aan het verminderen van de angst en levert een positieve bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde, waardoor de kwaliteit van het leven verbeterd kan worden.

Dit kan het Vicki Brownhuis niet alleen. Samenwerking in de zorgketen is daarbij heel belangrijk, want als je door kanker getroffen wordt, worden de mensen in je directe omgeving daardoor ook getroffen.

Jaarplan 2018:

Lees ons jaarplan 2018, klik hier. Wij hebben veel ambities en plannen.
Wij hebben er zin in :-)

Stichting Vicki Brown bereidt zich voor op de komende wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG mei 2018). Wij doen dit samen met de brancheorganisatie IPSO.

webdesign by Clearsite